Certifikace

AMPM, a.s. má od roku 2012 zaveden a udržován u CQS - Sdružení pro certifikaci systému jakosti systém managementu jakosti podle norem:
Systém managementu kvality ČSN EN ISO 9001:2009
Systém managementu kvality
Systém environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005
Systém environmentálního managementu
Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS ISO 18001:2008
Systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Systém managementu bezpečnosti informací ČSN ISO/IEC 27001:2006
Systém managementu bezpečnosti informací